Cora.be

Al wat je nodig hebt onder een dak

GEBRUIK EN INHOUD VAN DE WEBSITE CORA NV

Een document dat van de website van N.V. GC La Louviere wordt gehaald, mag uitsluitend worden gebruikt voor privé-informatie. Elk gebruik voor andere dan privé-doeleinden is uitdrukkelijk verboden. N.V. GC La Louviere kan in geen enkel opzicht de juistheid en volledigheid verzekeren van de informatie die op zijn website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Dientengevolge kan N.V. GC La Louviere niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating in de informatie beschikbaar op zijn website. Meer algemeen kan N.V. GC La Louviere ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit het bezoek van een internetgebruiker aan de Cora NV-website of anderzijds, voor de niet-toegankelijkheid ervan. N.V. GC La Louviere wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn website en de daarop beschikbare informatie.

De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden geregistreerd en bewaard in een bestand dat uitsluitend dient voor het personeelsbeleid en de administratie ervan. In overeenstemming met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u op elk moment de persoonsgegevens die op u betrekking hebben raadplegen, aanvullen, verbeteren of doen verwijderen. Het volstaat een schriftelijk verzoek aan ons te richten.